V souvislosti s vstupem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao svobodném tok těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) - RODO, informujeme:

 1. Správce osobních údajů je: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084. Správce lze kontaktovat písemně pomocí tradiční pošty na tuto adresu: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084 nebo e-mail: info@thomas-it.cz

 2. Správce ochrany osobních údajů nebyl jmenován správcem.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku. 6 par. 1 lit. F RODO, tj. Založené na nutnosti zpracování pro účely vyplývající ze zákona oprávněné zájmy, které sleduje administrátor.
 4. Legitimní zájmy společnosti spočívají v nabídce zákazníkům produktů a služeb v oblasti IT řešení. Společnost nesdílí data s jinými subjekty, pokud nebyly zahrnuty do dalších v tomto ohledu. Spracování osobních údajů spadá do podnikatelských aktivit Thomas IT.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně a automaticky v pořadí Poskytování Thomas IT klientům s komplexními ekonomickými informacemi jako součást nabízených produktů za účelem podnikání v souladu s právními předpisy (účetnictví) i pro statistické účely.
 6. Administrátor zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, pozice, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o adrese společnosti, ve které jsou k dispozici veřejnými zdroji - tj. jsou k dispozici na webových stránkách a registrech oficiální (KRS, REGON atd.)
 7. Ve vztahu k zpracování osobních údajů je oprávněn právo na:
  • požadavky administrátora na přístup k osobním údajům
  • požadavky Administrátora na opravu osobních údajů
  • požadavky administrátora na vymazání osobních údajů
  • požadavky administrátora na omezení zpracování osobních údajů
  • namítat proti zpracování osobních údajů
  • přenos osobních údajů
  • si stěžte na orgán dozoru.
 8. Administrátor vynakládá veškeré úsilí na zajištění všech fyzických prostředků, technickou a organizační ochranu osobních údajů před jejich náhodným nebo záměrné zničení, náhodnou ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění, použití nebo přístupu v souladu se všemi platnými předpisy.